b2b-consulting

Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. (CRM S.A.) jest firmą szkoleniowo - doradczą utworzoną w 1998 roku przez grupę konsultantów, z  których każdy wniósł zasób wiedzy o  zarządzaniu firmami, wsparty dużym zasobem doświadczeń z  różnych branż gospodarki. W ciągu 10 lat działalności CRM S.A. uzyskało w Polsce pozycję lidera w zakresie akredytowanych szkoleń i  wdrażania metodycznego zarządzania projektami, a szczególnie metodyki PRINCE2 ®.

CRM S.A. jest pierwszą, o największym doświadczeniu, w Polsce akredytowaną przez Association for Project Management Group Ltd. (UK) firmą szkoleniową ATO (Accredited Training Organisation) w zakresie zarządzania projektami według metodyki PRINCE2 ® .Jest też jedyną w Polsce akredytowaną przez APMG firmą doradczą ACO (Accredited Training Organisation) posiadającą prawo do audytów dojrzałości w zakresie zarządzania projektami, programami i portfelami projektów (zgodnie z P3M3 ™ – Project-Programme-Portfolio Management Maturity Model).

CRM S.A. posiada unikatowe kompetencje w zakresie zarządzania projektami w standardzie PRINCE2 ®, dysponuje licencjami na  wszystkie akredytowane materiały dotyczące PRINCE2 ® wraz z  prawem do tłumaczenia oficjalnego podręcznika oraz nadane przez APMG prawo do prowadzenia egzaminów certyfikacyjnych w języku polskim. 


P2ware Sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania projektami, programami i portfelami projektów. Zestaw aplikacji P2ware Planner Suite jest przeznaczony dla firm i  organizacji różnej wielkości, działających w  różnych dziedzinach gospodarki i administracji. Można je dostosować do przyjętej w organizacji metodyki lub standardu zarządzania projektami (PRINCE2™, PMI® PMBOK® itp.) i zintegrować z innymi systemami informatycznymi. Organizacje posiadające systemy planistyczne innych producentów mogą wykorzystać te aplikacje do zwiększenia efektywności swoich systemów planistycznych, wzbogacając je o planowanie oparte na produktach. Dzięki unikalnym i  nowoczesnym rozwiązaniom oprogramowanie P2ware zdobyło tytuł „Najbardziej innowacyjne rozwiązanie IT 2008” w  konkursie Microsoft Polska. Klientami P2ware są przedsiębiorstwa produkcyjne, banki, urzędy administracji państwowej i lokalnej oraz uniwersytety i firmy szkoleniowe w Polsce, Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Danii i wielu innych krajach.

Spółka została założona w 2004 roku przez zespół doświadczonych kierowników projektu, konsultantów, wykładowców akademickich oraz inżynierów oprogramowania.

PRINCE2 ® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.   ITIL ® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.
M_o_R ® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.   Swirl logo ™ jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.   
P3O ® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.   MSP ® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.
P3M3 ® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.   MoP ™ jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.
Change Management ™ is a Trade Mark of the APM Group Limited.   Swirl logo ™ jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.
CHAMPS2 ® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Birmingham City Council.   CRM S.A.® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.