b2b-consulting

Nasza oferta

Usługi oferowane przez B2B Consulting Sp. z o.o.:

  • Specjalistyczne analizy przedprojektowe (w tym analizy wielokryterialne) wstępne studia opłacalności, studia wykonalności nowych przedsięwzięć
  • Biznesplany, analizy finansowe i ekonomiczne
  • Wnioski do projektów finansowanych ze środków UE
  • Projektowanie parków przemysłowych
  • Zarządzanie projektami na zlecenie klienta
  • Wspieranie procesu wdrażania metodyki PRINCE2® w organizacji
  • Szkolenia
  • Egzaminy

PRINCE2 ® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.   ITIL ® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.
M_o_R ® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.   Swirl logo ™ jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.   
P3O ® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.   MSP ® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.
P3M3 ® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.   MoP ™ jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.
Change Management ™ is a Trade Mark of the APM Group Limited.   Swirl logo ™ jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.
CHAMPS2 ® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Birmingham City Council.   CRM S.A.® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.