b2b-consulting

Firma

B2B Consulting Sp. z o.o. jest spółką doradczą i szkoleniową założoną w roku 2002, z siedzibą we Wrocławiu, kierowaną przez dr Patrycję Wolską – absolwentkę Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, gdzie obecnie jest wykładowcą oraz Ecole Nationale Superieure des mines de Saint – Etienne (dyplom „Master Specialise en management des grands projets et programmes”).

Spółka B2B Consulting specjalizuje się we wspomaganiu przedsiębiorstw w identyfikacji oraz w zarządzaniu procesami i przedsięwzięciami biznesowymi, a w szczególności zarządzaniu projektami zgodnie z metodyką PRINCE2®, zarządzaniu programami i portfelem projektów, zarzadzaniu ryzykiem zarówno w projektach, portfelach i programach, jak i w zakresie zarzadzania ryzykiem operacyjnym i korporacyjnym.

B2B Consulting oferuje usługi kompleksowe i starannie dobrane skalą i konfiguracją do potrzeb i oczekiwań klientów. Celem uzyskania optymalnego kształtu usługi oferujemy audyty wstępne i analizy przedwdrożeniowe pozwalające na wspólne z  klientem ustalenie jego stanu zaawansowania w zarządzaniu danym procesem biznesowym i na tej podstawie uzgodnienie zakresu prac prowadzących do uzyskania oczekiwanego stanu docelowego.

W zakresie oferowanych usług B2B Consulting wykonuje:

  • audyty wstępne, specjalistyczne analizy przedprojektowe i przedwdrożeniowe oraz studia opłacalności projektów;
  • projektowanie i wdrażanie środowiska zarzadzania projektami, programami i portfelami projektów,
  • projektowanie i wdrażanie korporacyjnych systemów zarządzania ryzykiem, projektowanie i wdrażanie systemu zarządzania ryzykiem
   w projektach.
  • szkolenia i warsztaty wdrożeniowe związane z oferowanymi usługami;
  • aplikacje do projektów i grantów międzynarodowych;
  • strukturalne modele przepływu zasobów i kosztów w przedsięwzięciach w oparciu o grafy przepływowe;
  • projektowanie parków przemysłowych i technologicznych.

W zakresie oferowanych usług B2B Consulting prowadzi szeroka gamę  szkoleń i warsztatów wdrożeniowych związanych ze specjalizacją firmy.

Oferujemy również - we współpracy z naszymi partnerami biznesowymi - specjalistyczne narzędzia IT wspomagające zarządzanie projektami

Wśród ważniejszych projektów, w które firma była zaangażowana można wymienić m.in.: wykonanie studium koncepcyjnego oraz przygotowanie założeń do utworzenia Wrocławskiego Parku Przemysłowego oraz Parku Przemysłowego w Piekarach Śląskich,  współudział w zaprojektowaniu i utworzeniu Bytomskiego Parku Przemysłowego, studium koncepcyjne zarządzania projektami dla Portu Lotniczego we Wrocławiu, studium opłacalności inwestycji w źródła biogazowe i biomasowe dla KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, zaprojektowanie i wdrożenie w Grupie TAURON  środowiska zarządzania projektami oraz zarządzania ryzykiem korporacyjnym.

Spółka opiera swą działalność o stałą współpracę z grupą najwyższej klasy menedżerów polskiej gospodarki z kluczowych branż, jak np. energetyka, ciepłownictwo, informatyka i logistyka transportu. W przypadku realizacji dużych i złożonych projektów firma funkcjonuje w oparciu o współpracę ze sprawdzonymi firmami partnerskimi. W tym celu B2B Consulting stworzyła unikalną sieć współpracy, w której jej zadaniem jest integrowanie merytorycznej wiedzy współpracujących specjalistów i firm partnerskich z metodyką zarządzania procesami opanowaną bądź wypracowaną przez Spółkę.

Staranny dobór i perfekcyjna, oparta o wzajemny szacunek i wysoką wiarygodność, współpraca ze specjalistami, konsultantami i trenerami, firmami partnerskimi, a także z dostawcami usług wsparcia pozwalają na oferowanie złożonych produktów i usług na najwyższym poziomie, przy utrzymaniu niskich kosztów stałych i wysokiej elastyczności firmy. B2B Consulting odpowiada na potrzeby nawet bardzo dużych podmiotów gospodarczych i w krótkim czasie jest w stanie dostosować swoją ofertę do oczekiwań największych polskich firm.


PRINCE2 ® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.   ITIL ® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.
M_o_R ® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.   Swirl logo ™ jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.   
P3O ® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.   MSP ® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.
P3M3 ® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.   MoP ™ jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.
Change Management ™ is a Trade Mark of the APM Group Limited.   Swirl logo ™ jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.
CHAMPS2 ® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Birmingham City Council.   CRM S.A.® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.